فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Quasi Instruction

American: ˈkwɑːsiˌɪnˈstrəkʃn̩ British: quasiɪnˈstrʌkʃn̩
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • شبه دستورالعمل
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت quasi instruction

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quasi instruction» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quasi instruction

لغات نزدیک quasi instruction

پیشنهاد بهبود معانی