فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Tailing

American: ˈteɪlɪŋ British: ˈteɪlɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  tailed
 • شکل سوم:

  tailed
 • سوم شخص مفرد:

  tails

معنی

 • noun
  پسمانده، تکه، انتها، دنباله، تعقیب
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد tailing

 1. verb Go after with the intent to catch
  Synonyms: trailing, tagging, tracking, shadowing, bobbing, stalking, following, seating, rearing, pursuing, lasting, dogging, ending, butting, backing, chasing, docking
  Antonyms: heading, fronting
 2. noun The act of following someone secretly
  Synonyms: shadowing

ارجاع به لغت tailing

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «tailing» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/tailing

لغات نزدیک tailing

پیشنهاد بهبود معانی