با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lasting

ˈlæstɪŋ ˈlɑːstɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lasted
 • شکل سوم:

  lasted
 • سوم شخص مفرد:

  lasts
 • adjective
  ثابت، پایا، پایدار، پاینده، دیرپای، بادوام، ماندنی، پایسته، ماندگار، همیشگی
  • - The effects of the pandemic have had lasting impacts on the global economy.
  • - پیامدهای همه‌گیری جهانی اثرات پایداری بر اقتصاد جهانی داشته است.
  • - This artist's paintings leave a lasting impression on anyone who views them.
  • - نقاشی‌های این هنرمند بر هر کسی که آن‌ها را می‌بیند، تاثیری ماندگار می‌گذارد.
  • - lasting friendship
  • - دوستی همیشگی
  • - lasting glory
  • - افتخار پایدار
  • - lasting peace
  • - صلح پایدار
  • - the lasting effect of his services to the country
  • - اثر جاویدان خدمات او به کشور
  • - a lasting solution to our problems
  • - راه‌حلی پایدار برای مسائل ما
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lasting

 1. adjective enduring, unending
  Synonyms: abiding, constant, continual, continuing, deep-rooted, durable, endless, eternal, everlasting, forever, incessant, indelible, indissoluble, inexhaustible, inexpungible, in for the long haul, lifelong, longstanding, long-term, old, perdurable, perennial, permanent, perpetual, persisting, stable, till the cows come home, unceasing, undying, unremitting
  Antonyms: ceasing, ending, ephemeral, fleeting, passing, short-lived, temporary, transient

ارجاع به لغت lasting

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lasting» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lasting

لغات نزدیک lasting

پیشنهاد و بهبود معانی