ثابت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    saabet
  • fixed, firm, immovable, steady, constant, proved, invariable
  • رنگ و غیره
  • fast, fixed
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ثابت

لغات نزدیک ثابت

پیشنهاد و بهبود معانی