ثبت حضور و غیاب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • roll call
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثبت حضور و غیاب

پیشنهاد و بهبود معانی