صدای خارج شدن باد از بینی با فشار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • snort
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای خارج شدن باد از بینی با فشار

پیشنهاد و بهبود معانی