پست فطرت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pastfetrat
  • mean, base
  • عامیانه lowlife
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پست فطرت

لغات نزدیک پست فطرت

پیشنهاد و بهبود معانی