فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Abnormality

ˌæbnɔːrˈmælət̬i ˌæbnɔːˈmæləti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  normalities

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  نابهنجاری، بی‌قاعدگی، وضع غیرعادی، خاصیت غیرطبیعی
  • - the abnormality of his behavior
  • - نابهنجاری رفتار او
  • - We did not observe any abnormalities.
  • - هیچ چیزی غیرعادی مشاهده نکردیم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد abnormality

 1. noun being different from standard or norm
  Synonyms: aberrancy, aberration, anomalism, anomaly, atypicalness, bizarreness, deformity, deviance, deviancy, deviation, eccentricity, exception, extraordinariness, flaw, irregularity, oddity, peculiarity, preternaturalness, singularity, strangeness, uncommonness, unnaturalness, unusualness, weirdness
  Antonyms: normality, normalness, sameness, standard

ارجاع به لغت abnormality

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «abnormality» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/abnormality

لغات نزدیک abnormality

پیشنهاد بهبود معانی