ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conceit

kənˈsiːt kənˈsiːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  conceited
 • سوم شخص مفرد:

  conceits
 • وجه وصفی حال:

  conceiting

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable
  خودبینی، غرور، خودپسندی، نخوت، کبر
  • - His conceit blinded him to the needs and feelings of others.
  • - خودبینی‌اش او را در برابر نیازها و احساسات دیگران کور می‌کرد.
  • - She couldn't stand his conceit.
  • - نمی‌توانست غرور او را تحمل کند.
 • noun countable
  ادبی استعاره‌ی بعید، استعاره‌ی غریب (به‌ویژه در شعر)
  • - The use of conceit in the poem added depth and complexity to the meaning.
  • - استفاده از استعاره‌ی بعید در شعر بر عمق و پیچیدگی معنا افزود.
  • - Her poem was filled with brilliant conceits.
  • - شعر او مملو از استعاره‌های بعید استادانه بود.
 • noun countable
  اندیشه، فکر، تصور (شخصی)
  • - She had a conceit that she was destined for greatness.
  • - اندیشه‌اش این بود که سرنوشت بزرگی در انتظار اوست.
  • - His conceit was that he was the smartest person in the room.
  • - تصور او این بود که او باهوش‌ترین فرد اتاق است.
 • verb - transitive
  قدیمی اندیشیدن، تصور کردن
  • - I conceit a future where everyone lives in harmony.
  • - آینده‌ای را تصور می‌کنم که در آن همه با هم‌صدایی زندگی می‌کنند.
  • - He conceits a romantic proposal to his girlfriend.
  • - به پیشنهادی عاشقانه به دوست‌دخترش می‌اندیشد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conceit

 1. noun egotism
  Synonyms: amour-propre, arrogance, complacence, complacency, consequence, immodesty, narcissism, outrecuidance, pomposity, pride, self-admiration, self-exaltation, self-importance, self-love, self-regard, smugness, snottiness, stuffiness, swagger, swelled head, vainglory, vainness, vanity
  Antonyms: humility, meekness, modesty, self-consciousness, shyness, timidity, unself-confidence

ارجاع به لغت conceit

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conceit» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conceit

لغات نزدیک conceit

پیشنهاد بهبود معانی