با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Devote

dɪˈvoʊt dɪˈvəʊt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  devoted
 • شکل سوم:

  devoted
 • سوم شخص مفرد:

  devotes
 • وجه وصفی حال:

  devoting
 • verb - transitive
  وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  • - He devoted his life to God's service.
  • - او عمر خود را وقف خدمت به خدا کرد.
  • - They devoted large sums to the construction of hospitals.
  • - آن‌ها مبالغ هنگفتی را به ساختن بیمارستان اختصاص دادند.
  • - He devoted all his thought to finding a means of escape.
  • - او همه‌ی افکار خود را صرف یافتن راه فرار کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد devote

 1. verb commit one’s energies, thoughts
  Synonyms: allot, apply, apportion, appropriate, assign, bestow, bless, concern oneself, confide, consecrate, consign, dedicate, donate, enshrine, entrust, give, give away, hallow, hand out, occupy oneself, pledge, present, reserve, sanctify, set apart, vow
  Antonyms: misappropriate, misuse, waste

لغات هم‌خانواده devote

ارجاع به لغت devote

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «devote» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/devote

لغات نزدیک devote

پیشنهاد و بهبود معانی