فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Firing-iron

American: ˈfaɪrɪŋˈaɪərn British: ˈfaɪərɪŋˈaɪən
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • داغ آهن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت firing-iron

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «firing-iron» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/firing-iron

لغات نزدیک firing-iron

پیشنهاد بهبود معانی