با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Left

left left left left
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • مصدر:

  leave
 • شکل سوم:

  left
 • سوم شخص مفرد:

  leaves
 • وجه وصفی حال:

  leaving
 • شکل جمع:

  lefts
 • adjective
  چپ، سمت چپ، طرف چپ
  • - His left ear is deaf.
  • - گوش چپ او کر است.
  • - on the left side of the street
  • - در سمت چپ خیابان
  • - the top left drawer of the desk
  • - کشو دست چپ و بالای میز
  • - He writes with his left hand.
  • - او با دست چپ می‌نویسد.
 • adverb
  به طرف چپ، به سمت چپ
  • - The car veered left suddenly.
  • - خودرو ناگهان به سمت چپ منحرف شد.
  • - The bus driver turned left at the intersection.
  • - راننده‌ی اتوبوس در تقاطع به طرف چپ پیچید.
 • noun
  سمت چپ
  • - The car turned sharply to the left.
  • - اتومبیل به‌سرعت به سمت چپ پیچید.
  • - She glanced to her left.
  • - به سمت چپ نگاه کرد.
 • noun plural
  سیاست (the left) و (the Left) چپ‌گراها، چپ‌ها (گروه‌های سیاسی‌ای که معتقدند ثروت و قدرت باید بین تمام بخش‌های جامعه تقسیم شود)
  • - The people want him but the left is against him.
  • - مردم او را می‌خواهند اما چپ‌گراها مخالف او هستند.
  • - Many of the Left believe that the current economic system is inherently unfair.
  • - بسیاری از چپ‌ها معتقدند که سیستم اقتصادی فعلی ذاتاً ناعادلانه است.
 • گذشته‌ی ساده و شکل سوم فعل leave
  • - The teacher left the classroom after the final bell rang.
  • - معلم بعد از به صدا درآمدن زنگ پایانی، کلاس را ترک کرد.
  • - I left my phone charger at home.
  • - شارژر موبایلم رو توی خونه جا گذاشتم.
 • adjective
  سیاست چپ
  • - the left wing of the party
  • - جناح چپ حزب
  • - Many individuals on the left side of the political spectrum support progressive taxation to address income inequality.
  • - بسیاری از افراد جناح چپ این طیف سیاسی از مالیات تصاعدی برای رسیدگی به نابرابری درآمد حمایت می‌کنند.
 • noun
  کالبدشناسی دست چپ
  • - I prefer to write with my left.
  • - ترجیح می‌دهم با دست چپ بنویسم.
  • - She held the baby with her left while cooking dinner.
  • - هنگام پختن شام، نوزاد را با دست چپ خود نگه داشت.
 • noun
  ورزش (مشت‌زنی) ضربه‌ی چپ
  • - He knocked down his opponent with a left.
  • - او حریف خود را با یک ضربه‌ی چپ از پای انداخت.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد left

 1. adjective on west side when facing north
  Synonyms: hard to left, larboard, near, nigh side, port, portside, sinister, sinistral, south
  Antonyms: right
 2. adjective politically radical
  Synonyms: leftist, left-wing, liberal, progressive, revolutionary, socialist
  Antonyms: right
 3. adjective abandoned
  Synonyms: continuing, departed, extra, forsaken, gone out, leftover, marooned, over, remaining, residual, split, staying

Idioms

ارجاع به لغت left

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «left» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/left

لغات نزدیک left

پیشنهاد و بهبود معانی