Sublimate

ˈsʌblɪmeɪt ˈsʌblɪmeɪt ˈsʌblɪmeɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  sublimated
 • شکل سوم:

  sublimated
 • سوم شخص مفرد:

  sublimates
 • وجه وصفی حال:

  sublimating
 • شکل جمع:

  sublimates

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive adjective adverb
  ( sublime )تصفیه کردن، پاک کردن، تصعیدکردن، متعال کردن، بالابردن، متصاعدکردن، منزه، متعال
  • - to sublimate sulphur
  • - تصعید کردن گوگرد
  • - to sublimate sexual curiosity into artistic productions
  • - کنکاوی جنسی را به آثار هنری فرازش دادن (تبدیل کردن)
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد sublimate

 1. verb To purify
  Synonyms: purify, cleanse, refine, rarefy, uphold, make pure, distill, subtilize
 2. verb To divert
  Synonyms: sublime, redirect, transfer, control one's feelings, repress

ارجاع به لغت sublimate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «sublimate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/sublimate

لغات نزدیک sublimate

پیشنهاد بهبود معانی