با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Vainglorious

veɪnˈɡlɔːriəs veɪnˈɡlɔːriəs
آخرین به‌روزرسانی:
  • adjective
    لافزن، خودستا، از روی خودستایی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد vainglorious

  1. adjective boastful, proud
    Synonyms: arrogant, blowing one’s own horn, boasting, bragging, cavalier, cocky, conceited, egotistic, egotistical, haughty, high-and-mighty, high-handed, huffy, overbearing, pompous, presumptuous, pretentious, puffed up, self-important, snobbish, snooty, strutting, stuck-up, swaggering, vain

ارجاع به لغت vainglorious

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «vainglorious» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/vainglorious

لغات نزدیک vainglorious

پیشنهاد بهبود معانی