شگفت انگیز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:

مترادف و متضاد شگفت انگیز

  • surprising, wonderful