چراغ خطر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • stop - light
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چراغ خطر

پیشنهاد و بهبود معانی