فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Adjunct

ˈædʒʌŋkt ˈædʒʌŋkt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  adjuncts
 • صفت تفضیلی:

  more adjunct
 • صفت عالی:

  most adjunct

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adjective
  الحاقی، افزوده، فرعی، ملازم، ضمیمه، معاون، یار،کمک، فرع، قسمت الحاقی، صفت فرعی
  • - meter and rhyme are not mere adjuncts of poetry
  • - وزن و قافیه بخش فرعی شعر نیست
  • - a teacher's adjunct
  • - کمک معلم
  • - She did not want to be a mere adjunct to men.
  • - آن زن نمی‌خواست فقط دستیار مردان باشد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد adjunct

 1. noun addition; help
  Synonyms: accessory, addendum, appendage, appendix, appurtenance, associate, auxiliary, complement, detail, partner, subordinate, supplement
  Antonyms: detriment, lessening, subtraction

ارجاع به لغت adjunct

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «adjunct» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/adjunct

لغات نزدیک adjunct

پیشنهاد بهبود معانی