فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Aggravation

ˌæɡrəˈveɪʃən ˌæɡrəˈveɪʃən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  aggravations

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable
  مشکل، سختی، ناراحتی، اذیت، آزار، مصدع
  • - The dog's barking was a constant aggravation.
  • - عوعو سگ مصدع همیشگی بود.
  • - Traffic jams always cause me a great deal of aggravation.
  • - ترافیک همیشه باعث ناراحتی‌ام می‌شود.
 • noun uncountable formal
  تشدید، وخیم‌سازی، تهییج، برانگیختگی، تحریک، تشویق
  • - in order to prevent an aggravation of the problem
  • - برای جلوگیری از تشدید آن مسئله
  • - The sudden increase in prices caused widespread aggravation among the population.
  • - افزایش ناگهانی قیمت‌ها باعث برانگیختگی گسترده در بین مردم شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد aggravation

 1. noun annoyance
  Synonyms: affliction, aggro, bother, botheration, difficulty, distress, exasperation, hang-up, headache, irksomeness, irritation, pain, pain in the neck, pet peeve, provocation, teasing, vexation, worry
 2. noun worsening of a situation,
  Synonyms: condition deepening, exacerbation, exaggeration, heightening, increase, inflaming, inflammation, intensification, magnification, sharpening, strengthening, worsening

ارجاع به لغت aggravation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «aggravation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/aggravation

لغات نزدیک aggravation

پیشنهاد بهبود معانی