ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Cast-off

ˈkæstɒf ˈkɑːstɒf
آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

این واژه در حالت صفت (Adjective) به این شکل نوشته می‌شود: cast-off و در حالت فعل (verb) به این شکل نوشته می‌شود: cast off و در حالت اسم (Noun) به این شکل نوشته می‌شود: castoff

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - intransitive verb - transitive
  لنگر کشیدن، حرکت دادن، حرکت کردن، به آب انداختن (کشتی و قایق و غیره)
  • - The ship was scheduled to cast off at 9 p.m.
  • - این کشتی قرار بود ساعت ۹ شب حرکت کند.
  • - The sailors were eager to cast off.
  • - ملوان‌ها مشتاق بودند حرکت کنند.
  • - The captain gave the order to cast off.
  • - کاپیتان دستور لنگر کشیدن را صادر کرد.
 • adjective
  رهاشده، رانده‌شده، طردشده، کنارگذاشته‌شده، دورانداخته‌شده (به‌ویژه لباس)
  • - a dwelling place of the castoff old
  • - مسکن پیران از همه‌جا رانده و بی‌کس
  • - cast-off clothes
  • - لباس‌های دورانداخته‌شده
 • noun countable
  چیز دورریختنی، چیز دست‌دوم (به‌ویژه لباس)، مطرود (شخص)
  • - She was sick of wearing her older sister's castoffs.
  • - از پوشیدن لباس‌های دست‌دوم خواهر بزرگ‌ترش بیزار بود.
  • - a castoff who later became a famous poet
  • - شخص مطروذی که بعدها شاعر معروفی شد
 • verb - transitive
  کنار گذاشتن، رها کردن، راندن، طرد کردن، دور انداختن
  • - She cast off all her old friends.
  • - همه‌ی دوستان قدیمی‌اش را کنار گذاشت.
  • - She cast off the rope.
  • - طناب را رها کرد.
 • verb - intransitive verb - transitive
  کور کردن، کور شدن، تمام کردن، تمام شدن (بافتنی)
  • - She struggled to cast off the last stitch.
  • - سعی کرد آخرین کوک را کور کند.
  • - She carefully cast off the final row.
  • - آخرین ردیف را با دقت تمام کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد cast-off

 1. verb To give up
  Synonyms: reject, jettison, disown
 2. verb Make the last row of stitches when knitting
  Synonyms: shed, cast, shake off, throw, unstick, throw off, throw away, drop
  Antonyms: cast-on
 3. adjective Thrown away
  Synonyms: discarded, throwaway, thrown-away

ارجاع به لغت cast-off

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «cast-off» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/cast-off

لغات نزدیک cast-off

پیشنهاد بهبود معانی