ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chevron

ˈʃevrən ˈʃevrən
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  chevrons

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  درجه‌ی نظامی روی لباس
  • - The sergeant's chevron indicated his high rank in the military.
  • - درجه‌ی نظامی روی لباس گروهبان نشان‌از درجه‌ی بالای او در ارتش داشت.
  • - The police officer proudly displayed the chevron on his sleeve.
  • - افسر پلیس باافتخار درجه‌ی نظامی روی آستینش را نشان داد.
 • noun countable
  انگلیسی بریتانیایی تابلوی جهت‌نما (در جاده)
  • - Follow the chevron for the upcoming sharp bend in the road.
  • - برای پیچ تند پیش‌رو در جاده، تابلوی جهت‌نما را دنبال کنید.
  • - Be cautious when approaching the chevron, as it signifies a sharp turn.
  • - هنگام نزدیک شدن به تابلوی جهت‌نما احتیاط کنید، زیرا نشان‌دهنده‌ی پیچ شدید است.
 • noun
  شکل v معکوس (نشان خاندان‌ اشرافی)
  • - The flag of the nation bore a chevron as a prominent element.
  • - پرچم کشور به‌عنوان عنصری والا دارای شکل v معکوس بود.
  • - The intricate embroidery showcased a chevron pattern.
  • - گلدوزی‌های پیچیده یک الگوی v شکل معکوس را به نمایش گذاشت.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chevron

 1. noun V-shaped sleeve badge indicating military rank and service
  Synonyms: stripe, badge, bar, beam, glove, insignia, mark, molding, stripes, zigzaggery, zigzag, grade insignia

ارجاع به لغت chevron

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chevron» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chevron

لغات نزدیک chevron

پیشنهاد بهبود معانی