ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Confessed

American: kənˈfest British: kənˈfest
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  confesses
 • وجه وصفی حال:

  confessing

معنی

 • adjective B2
  معترف، بنا به اعتراف خود
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد confessed

 1. verb Admit (to a wrongdoing)
  Synonyms: owned, conceded, granted, admitted, avowed, finked, allowed, professed, unloaded, sung, shriven, revealed, acknowledged, recanted, divulged, disclosed, declared, confided, averred, attested, squealed
  Antonyms: concealed, hidden, masked, secreted, disowned, repudiated, disavowed, denied
 2. verb To profess
  Synonyms: avowed, stated, announced
 3. verb To recount one's evil actions
  Synonyms: related, divulged
 4. verb To disclose (something damaging or inconvenient to oneself); admit.
  Synonyms: acknowledged

ارجاع به لغت confessed

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «confessed» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/confessed

لغات نزدیک confessed

پیشنهاد بهبود معانی