ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Confess

kənˈfes kənˈfes
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  confessed
 • شکل سوم:

  confessed
 • سوم شخص مفرد:

  confesses
 • وجه وصفی حال:

  confessing

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive adverb B2
  اقرارکردن، اعتراف کردن
  • - He confessed his crimes.
  • - او به جنایات خود اعتراف کرد.
  • - He confessed to three of the four charges brought against him.
  • - او به سه تا از چهار اتهام وارده علیه او اقرار کرد.
  • - He confessed himself ignorant of classical music.
  • - او به بی‌اطلاعی خود درباره‌ی موسیقی کلاسیک معترف بود.
  • - The old man wrote his will, confessed his sins (to a priest) and died.
  • - پیرمرد وصیت‌نامه‌ی خود را نوشت و (نزد کشیش) به گناهان خود اعتراف کرد و مرد.
  • - He was a confessed gambler.
  • - او به قمار‌بازی معترف بود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد confess

 1. verb admit, confirm
  Synonyms: acknowledge, affirm, allow, assert, attest, aver, avow, blow, blurt out, chirp, clue in, come clean, come out, concede, confide, declare, disclose, divulge, dump on, evince, finger, fink, grant, humble oneself, leak, let on, level with, make clean breast of, manifest, narrate, open one’s heart, own, own up, post, profess, prove, rat on, recognize, relate, reveal, sing, snitch, sound off, spill the beans, spit out, squeal, tip hand, unload, vent, weasel
  Antonyms: conceal, deny, disavow, disown, hide, mask, repudiate, secrete

Collocations

 • confess to

  اذعان کردن، اقرار کردن، معترف بودن

 • stand confessed as

  آشکار شدن به عنوان، برملا شدن، معترف شناخته شدن

ارجاع به لغت confess

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «confess» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/confess

لغات نزدیک confess

پیشنهاد بهبود معانی