ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Consist

kənˈsɪst kənˈsɪst
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  consisted
 • شکل سوم:

  consisted
 • سوم شخص مفرد:

  consists
 • وجه وصفی حال:

  consisting

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive B1
  (با in) (رسمی) عبارت بودن از، قائم بودن به، بسته بودن به، موکول بودن به، مبتنی بودن بر، منوط بودن به
  • - Wisdom does not consist only in knowing facts.
  • - خردمندی فقط به دانستن واقعیات نیست.
 • verb - transitive
  (با of) متشکل بودن از، شامل...بودن، مرکب بودن از
  • - Water consists of hydrogen and oxygen.
  • - آب از هیدروژن و اکسیژن تشکیل شده است.
 • verb - transitive
  (با with) جور بودن با، توافق داشتن
  • - His claim consists with facts.
  • - ادعای او با واقعیات مطابقت دارد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد consist

 1. verb exist, reside
  Synonyms: abide, be, be contained in, be expressed by, be found in, dwell, inhere, lie, repose, rest, subsist

ارجاع به لغت consist

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «consist» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/consist

لغات نزدیک consist

پیشنهاد بهبود معانی