با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dwell

dwel dwel
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dwelt
 • شکل سوم:

  dwelt
 • سوم شخص مفرد:

  dwells
 • وجه وصفی حال:

  dwelling
 • noun adverb
  ساکن بودن، اقامت گزیدن
  • - to dwell for years in the same town
  • - سالها در یک شهر زندگی کردن
  • - He dwells in a cottage.
  • - او در کلبه‌ای زندگی می‌کند.
  • - Don't dwell on your own negative points!
  • - نکات منفی خودت را شرح و بسط نده!
  • - A sound mind dwells in a healthy body!
  • - عقل سالم در بدن سالم است!
  • - He dwelt in bondage to his mother.
  • - او به پیروی از مادرش زندگی می‌کرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dwell

 1. verb live in
  Synonyms: abide, bide, bunk, continue, crash, establish oneself, exist, flop, hang one’s hat, hang out, hole up, inhabit, keep house, locate, lodge, make one’s home, nest, occupy, park, perch, pitch tent, quarter, remain, rent, reside, rest, room, roost, settle, sojourn, squat, stay, stop, tarry, tenant, tent

ارجاع به لغت dwell

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dwell» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dwell

لغات نزدیک dwell

پیشنهاد و بهبود معانی