فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Dwell On

آخرین به‌روزرسانی:

توضیحات

همچنین می‌توان از dwell upon به‌ جای dwell on استفاده کرد.

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • phrasal verb C1
  اندیشیدن، تفکر کردن، درنگ کردن، تأمل کردن، پرداختن به
  • - In his speech, he dwelt on the plight of the sick and the hungry.
  • - در سخنرانی‌اش به مشکلات بیماران و گرسنگان پرداخت.
  • - Let’s not dwell on the past.
  • - بیا به گذشته فکر نکنیم.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dwell on

 1. verb linger over; be engrossed in
  Synonyms: consider, continue, elaborate, emphasize, expatiate, harp on, involve oneself, tarry over
  Antonyms: forget, ignore, miss, pass

ارجاع به لغت dwell on

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dwell on» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dwell-on

لغات نزدیک dwell on

پیشنهاد بهبود معانی