با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dictum

ˈdɪktəm ˈdɪktəm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  dicta
 • countable noun
  حقوق حکم، قرار، رأی، گفته، اظهار‌نظر قضایی
  • - They were awaiting the Ayatollah's dictum on the case.
  • - آنان در انتظار فتوای آیت‌الله در این مورد بودند.
  • - the critics' dictum about her music
  • - رأی منتقدین درباره‌ی موسیقی او
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dictum

 1. noun saying; proverb
  Synonyms: adage, aphorism, apothegm, axiom, brocard, gnome, maxim, moral, motto, precept, rule, saw, truism
 2. noun decree, pronouncement
  Synonyms: affirmation, assertion, command, declaration, dictate, edict, fiat, order

ارجاع به لغت dictum

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dictum» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dictum

لغات نزدیک dictum

پیشنهاد و بهبود معانی