فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Discriminative

dɪˈskrɪməˌneɪtɪv dɪsˈkrɪmɪnətɪv
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adjective
    وابسته به تبعیض یا تمیز
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discriminative

  1. adjective Able to recognize small differences or draw fine distinctions
    Synonyms: discriminatory, discriminate, discriminating, select, selective
  2. adjective Expressing careful judgment; ; -Tyler Dennett
    Synonyms: judicial

ارجاع به لغت discriminative

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discriminative» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/discriminative

لغات نزدیک discriminative

پیشنهاد بهبود معانی