فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fleck

flek flek
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  flecked
 • شکل سوم:

  flecked
 • سوم شخص مفرد:

  flecks
 • وجه وصفی حال:

  flecking
 • شکل جمع:

  flecks

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun verb - transitive
  رگه‌رگه کردن، خط‌خط کردن، نقطه‌نقطه کردن، نقطه، خال، رگه، راه‌راه، برفک
  • - flecks of sunlight under the tree
  • - سایه آفتاب زیر درخت
  • - a fleck of soot
  • - ذره‌ای دوده
  • - Blood had flecked the snow.
  • - خون برف‌ها را لکه‌لکه کرده بود.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fleck

 1. noun spot, pinpoint mark
  Synonyms: bit, dot, mite, mote, patch, pinpoint, speck, speckle, stipple, streak, stripe
 2. verb mark with spots
  Synonyms: bespeckle, besprinkle, dapple, dot, dust, maculate, mottle, speckle, stipple, streak, variegate

ارجاع به لغت fleck

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fleck» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fleck

لغات نزدیک fleck

پیشنهاد بهبود معانی