با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dot

dɑːt dɒt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dotted
 • شکل سوم:

  dotted
 • سوم شخص مفرد:

  dots
 • وجه وصفی حال:

  dotting
 • شکل جمع:

  dots
 • countable noun
  نقطه، خال، لکه
  • - There is a dot on the "i."
  • - روی «i» یک نقطه است.
  • - From a distance those islands appeared as tiny dots.
  • - از فاصله‌ی دور آن جزایر همچون نقطه‌های کوچک دیده می‌شد.
  • - Put a dot in front of those who have come.
  • - جلو اسم آن‌هایی که آمده‌اند یک نقطه بگذار.
  • - the telltale dots of measles
  • - لکه‌های آشکار (بیماری) سرخک
  • - polka dot
  • - خال خال، خالدار
  • - dot and carry
  • - ده بر یک
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  نقطه‌دار کردن
  • - a dotted line
  • - خط نقطه‌چین، خط مقطع، خط نقطه‌ای
  • - Rustic houses dotted the landscape.
  • - خانه‌های روستایی چشم‌انداز را نقطه‌نقطه کرده بودند.
 • verb - intransitive
  نقطه گذاشتن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dot

 1. noun tiny mark, drop
  Synonyms: atom, circle, dab, droplet, fleck, flyspeck, grain, iota, jot, mite, mote, particle, period, pinpoint, point, speck, spot, tittle
 2. verb make spot(s)
  Synonyms: bespeckle, dab, dabble, fleck, freckle, pepper, pimple, sprinkle, stipple, stud

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت dot

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dot» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dot

لغات نزدیک dot

پیشنهاد و بهبود معانی