با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Dab

dæb dæb
آخرین به‌روزرسانی:
 • noun verb - transitive adverb
  تر کردن، کهنه را نم زدن، با چیز نرمی کسی را زدن یا نوازش کردن، اندکی، قطعه، تکه، آهسته زدن
  • - She dabbed the wound with (a piece of) cotton.
  • - او روی زخم پنبه مالید.
  • - Then she dabbed alcohol on it.
  • - سپس به آن الکل زد.
  • - Finally she dabbed the sweat from her own nose.
  • - در خاتمه عرق بینی خود را پاک کرد.
  • - She had put a dab of rouge on her cheeks.
  • - او یک کمی سرخاب به گونه‌های خود زده بود.
  • - She is a dab hand at finding excuses.
  • - او در بهانه آوردن ید طولی دارد.
 • noun countable
  نوازش
 • noun countable
  لکه، آلودگی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dab

 1. noun small quantity
  Synonyms: bit, blob, dollop, drop, fleck, flick, pat, peck, smidgen, smudge, speck, spot, stroke, tap, touch
  Antonyms: glob, mass
 2. verb blot up; touch lightly
  Synonyms: bedaub, besmear, daub, pat, peck, plaster, smear, smudge, stipple, swab, tap, wipe

Phrasal verbs

 • dabs

  اثر انگشت، اثر انگشت‌نگاری

Collocations

 • dab at

  (ضربه‌های تند و سطحی و سبک) زدن

Idioms

 • be a dab hand at

  (انگلیس ـ عامیانه) ید طولی داشتن، مهارت داشتن

ارجاع به لغت dab

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dab» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/dab

لغات نزدیک dab

پیشنهاد بهبود معانی