فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Given To

آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • idiom
  عادت داشتن به‌، علاقه داشتن به
  • - She is given to behaving selfishly.
  • - او به خودخواه بودن عادت دارد.
  • - given to swearing/profanity
  • - به فحش دادن عادت داشتن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد given to

 1. adjective likely to
  Synonyms: accustomed, addicted, apt, disposed, habituated, inclined, in the habit of, inured, liable, obsessed, prone

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت given to

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «given to» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/given-to

لغات نزدیک given to

پیشنهاد بهبود معانی