با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Likely

ˈlaɪkli ˈlaɪkli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more likely
 • صفت عالی:

  most likely
 • adjective
  محتمل، باورکردنی
 • adjective
  راست‌نما
  • - a likely cause of his absence
  • - علت احتمالی غیبت او
  • - It is likely to rain.
  • - احتمال دارد باران بیاید (باران محتمل است).
  • - He is not likely to win.
  • - احتمال برنده شدن او کم است.
  • - a likely choice for that job
  • - گزینش شایسته‌ای برای آن شغل
  • - a likely youth
  • - جوان خوش‌آتیه
  • - She will very likely go.
  • - احتمال زیاد دارد که برود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • adverb
  احتمالی
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد likely

 1. adjective probable, apt, hopeful
  Synonyms: acceptable, achievable, anticipated, assuring, attainable, believeable, conceivable, conjecturable, credible, destined, disposed, expected, fair, favorite, feasible, given to, imaginable, inclined, in favor of, inferable, in the cards, in the habit of, liable, odds-on, on the verge of, ostensible, plausible, possible, practicable, predisposed, presumable, promising, prone, rational, reasonable, seeming, subject to, supposable, tending, thinkable, true, up-and-coming, verisimilar, workable
  Antonyms: implausible, inapt, unforeseeable, unlikely
 2. adverb probably
  Synonyms: assumably, doubtless, doubtlessly, in all likelihood, in all probability, like as not, most likely, no doubt, presumably, presumptively, prima facie, seemingly, to all appearances
  Antonyms: improbably, unlikely

لغات هم‌خانواده likely

ارجاع به لغت likely

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «likely» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/likely

لغات نزدیک likely

پیشنهاد و بهبود معانی