با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Liable

ˈlaɪəbl ˈlaɪəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more liable
 • صفت عالی:

  most liable
 • adjective
  مسئول، مشمول
  • - He claimed that he was not liable for his wife's debts.
  • - او ادعا کرد که پاسخگوی بدهی‌های زنش نیست.
  • - The driver may be liable for anything that happens to the passengers.
  • - مسئولیت هر اتفاقی که برای مسافران پیش آید، ممکن است به گردن راننده بیفتد.
  • - liable to the driving laws of this state
  • - مشمول قوانین رانندگی این کشور
  • - liable to the death penalty
  • - مشمول مجازات اعدام
  • - liable to a heavy fine
  • - مشمول جریمه‌ی سنگین
  • - liable to a heart attack
  • - مستعد حمله‌ی قلبی
  • - liable to be hurt
  • - در معرض صدمه دیدن
  • - These prices are liable to fluctuate.
  • - این قیمت‌ها احتمالاً نوسان خواهد کرد.
  • - These words are liable to cause hard feelings.
  • - این حرفها ممکن است موجب رنجش بشود.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد liable

 1. adjective answerable, responsible
  Synonyms: accountable, amenable, bound, chargeable, obligated, subject, tied
  Antonyms: excusable, freed, irresponsible, unaccountable
 2. adjective open, likely
  Synonyms: apt, assailable, attackable, beatable, conquerable, disposed, exposed, given, inclined, in danger, penetrable, prone, sensitive, subject, susceptible, tending, verisimilar, vincible, vulnerable
  Antonyms: immune, unlikely

Collocations

ارجاع به لغت liable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «liable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/liable

لغات نزدیک liable

پیشنهاد و بهبود معانی