با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Liability

ˌlaɪəˈbɪləti ˌlaɪəˈbɪləti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  liabilities
 • noun
  (قانونی) مسئولیت، الزام، تعهد، پاسخگویی، پایندانی، گردن‌گیری، مشمولیت، شمول، دربرگیری
  • - the liabilities of an insurer
  • - تعهدات بیمه‌گر
  • - liability for an accident
  • - مسئولیت تصادف
  • - liability for military service
  • - مشمولیت خدمت نظام
 • noun plural
  (جمع) بدهی(ها)
  • - assets and liabilities
  • - (حسابداری و غیره) دارایی‌ها و بدهی‌ها
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد liability

 1. noun answerability, responsibility
  Synonyms: accountability, accountableness, amenability, amenableness, arrearage, blame, burden, compulsion, culpability, debt, duty, indebtedness, obligation, onus, owing, subjection, susceptibility
  Antonyms: irresponsibility, unaccountability
 2. noun burden, debt
  Synonyms: account, arrear, arrearage, bad news, baggage, balance, bite, chance, chit, contingency, contract, damage, debit, disadvantage, drag, drawback, due, encumbrance, handicap, hindrance, impediment, inconvenience, indebtedness, indebtment, involvement, IOU, lease, loan, millstone, minus, misfortune, mortgage, nuisance, obligation, onus, pledge, possibility, remainder, responsibility, tab
  Antonyms: asset
 3. noun chance, probability
  Synonyms: exposure, likelihood, openness, proneness, susceptibility, tendency, vulnerability, vulnerableness

ارجاع به لغت liability

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «liability» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/liability

لغات نزدیک liability

پیشنهاد و بهبود معانی