با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Loan

loʊn ləʊn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  loaned
 • شکل سوم:

  loaned
 • سوم شخص مفرد:

  loans
 • وجه وصفی حال:

  loaning
 • شکل جمع:

  loans
 • noun
  وام، قرض، قرضه، عاریه، واژه عاریه
  • - May I have the loan of your dictionary?
  • - ممکن است لغت‌نامه خود را به من قرض بدهید؟
  • - The paintings are on loan from the national museum.
  • - این نقاشی‌ها از موزه‌ی ملی به امانت گرفته شده‌است.
  • - a bank loan
  • - وام بانکی
  • - an interest-free loan
  • - وام بی‌بهره، قرض‌الحسنه
  • - a one-hundred-Toman loan
  • - یک وام صد تومانی
  • - to make a loan of something
  • - چیزی را قرض دادن
  • - the loan of a pen
  • - قرض دادن قلم
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
 • verb - transitive
  عاریه دادن، قرض دادن
  • - He loaned me two hundred dollars.
  • - دویست دلار به من وام داد.
  • - The engineer had been loaned to us by the university.
  • - دانشگاه آن مهندس را به ما قرض داده‌بود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد loan

 1. noun money given temporarily
  Synonyms: accommodation, advance, allowance, credit, extension, floater, investment, mortgage, time payment, trust
 2. verb give money, possession temporarily
  Synonyms: accommodate, advance, allow, credit, lay on one, lend, let out, provide, score, scratch, stake, touch
  Antonyms: borrow

Collocations

 • on loan

  به قرض (داده شده)، ودیعه دادن، به امانت

ارجاع به لغت loan

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «loan» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/loan

لغات نزدیک loan

پیشنهاد و بهبود معانی