با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Quaff

kwɑːf / / kwæf kwɒf / / kwɑːf
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  quaffed
 • شکل سوم:

  quaffed
 • سوم شخص مفرد:

  quaffs
 • وجه وصفی حال:

  quaffing

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • زیاد نوشیدن، سر کشیدن، جرعه
  • - Akbar quaffed the (contents of the) glass and started laughing.
  • - اکبر لیوان را سر کشید و شروع کرد به خندیدن.
  • - He quaffed the cocktail without flinching.
  • - بدون اینکه خم به ابرو بیاورد، کوکتل را قلپ‌قلپ نوشید.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد quaff

 1. verb drink down
  Synonyms: down, gulp, guzzle, imbibe, ingurgitate, partake, sip, sup, swallow, swig, swill, toss
  Antonyms: eject

ارجاع به لغت quaff

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «quaff» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/quaff

لغات نزدیک quaff

پیشنهاد بهبود معانی