ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)