فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Alimony

ˈæləmoʊni ˈæləməni
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  alimonies

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  خرجی، نفقه
  • - The divorced woman complained that she had not received any alimony.
  • - زن مطلقه شکایت کرد که خرجی دریافت نکرده است.
  • - alimony payment
  • - پرداخت نفقه
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد alimony

 1. noun money paid in support of a former spouse
  Synonyms: keep, livelihood, living, maintenance, provision, remittance, subsistence, sustenance, upkeep

ارجاع به لغت alimony

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «alimony» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/alimony

لغات نزدیک alimony

پیشنهاد بهبود معانی