ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clove

kloʊv kləʊv
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  غذا و آشپزی کودکانه (سیر) حبه
  • - This recipe takes four cloves of garlic.
  • - در این دستورالعمل از چهار حبه سیر استفاده می‌شود.
  • - I added three cloves of garlic to the soup.
  • - سه حبه سیر به سوپ اضافه کردم.
 • noun countable uncountable
  غذا و آشپزی گیاه‌شناسی میخک، گل میخک، بوته‌ی میخک
  • - sweet spices such as ginger and clove
  • - ادویه‌های شیرین مانند زنجبیل و میخک
  • - The aroma of the clove filled the room.
  • - عطر گل میخک اتاق را پر کرده بود.
 • verb - intransitive verb - transitive
  ادبی قدیمی شکل دوم و سوم فعل cleave
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clove

 1. verb Separate or cut with a tool, such as a sharp instrument
  Synonyms: split, divided, separated, severed, slit, sliced, rived, cut, joined, whacked, tore, sheared, ripped, remained, hewed, pierced, parted, carved, linked, dissevered, hacked, clung, chopped, broke, adhered
  Antonyms: joined, united, melded
 2. verb Come or be in close contact with; stick or hold together and resist separation
  Synonyms: stuck, clung, cohered, adhered, bonded
 3. verb To split with a sharp instrument.
  Synonyms: tore
 4. noun Moderate sized very symmetrical red-flowered evergreen widely cultivated in the tropics for its flower buds which are source of cloves
  Synonyms: clove tree, Syzygium aromaticum, Eugenia aromaticum, Eugenia caryophyllatum
 5. noun One of the small bulblets that can be split off of the axis of a larger garlic bulb
  Synonyms: garlic clove

ارجاع به لغت clove

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clove» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clove

لغات نزدیک clove

پیشنهاد بهبود معانی