ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Combustible

kəmˈbʌstəbl kəmˈbʌstəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more combustible
 • صفت عالی:

  most combustible

معنی و نمونه‌جمله

 • noun adjective
  سوزا، احتراق‌پذیر، قابل‌تحریک و برانگیختنی
  • - Gasoline is highly combustible.
  • - بنزین بسیار قابل اشتعال است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد combustible

 1. adjective able to be exploded
  Synonyms: burnable, comburent, combustive, explosive, fiery, firing, flammable, ignitable, incendiary, inflammable, kindling, volatile
  Antonyms: noncombustible, nonexplosive

ارجاع به لغت combustible

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «combustible» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/combustible

لغات نزدیک combustible

پیشنهاد بهبود معانی