ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Companionship

kəmˈpænjənʃɪp kəmˈpænjənʃɪp
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  companionships

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun
  یاری، همراهی، مصاحبت، پهلو‌نشینی
  • - He missed his mother's companionship and affection.
  • - او دلش هوای مصاحبت و محبت مادرش را کرده بود.
  • - he in companionship with two others
  • - او به اتفاق دو نفر دیگر
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد companionship

 1. noun friendship, accompaniment
  Synonyms: affiliation, alliance, amity, camaraderie, company, comradeship, conviviality, esprit de corps, rapport, society, togetherness, union
  Antonyms: antagonism, strangeness

ارجاع به لغت companionship

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «companionship» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/companionship

لغات نزدیک companionship

پیشنهاد بهبود معانی