ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Confrontation

ˌkɑːnfrənˈteɪʃn ˌkɒnfrənˈteɪʃn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  confrontations

معنی

 • noun C2
  مواجهه، رویارویی، برخورد
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد confrontation

 1. noun conflict
  Synonyms: affray, battle, contest, crisis, dispute, encounter, fight, meeting, set-to, showdown, strife
  Antonyms: calm, peace

ارجاع به لغت confrontation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «confrontation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/confrontation

لغات نزدیک confrontation

پیشنهاد بهبود معانی