ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Conquered

آخرین به‌روزرسانی:
|
 • سوم شخص مفرد:

  conquers
 • وجه وصفی حال:

  conquering

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C1
  تسخیرشده، فتح‌شده، تصرف‌شده (سرزمین و غیره)
  • - The conquered city was left in ruins after the war.
  • - شهر فتح‌شده پس از جنگ ویران شده بود.
  • - The conquered lands were divided among the victorious nations.
  • - سرزمین‌های تسخیرشده بین ملت‌های پیروز تقسیم شد.
 • adjective
  مغلوب، شکست‌خورده
  • - The conquered people were forced to bow down to their new rulers.
  • - مردم مغلوب را مجبور کردند در برابر حاکمان جدید خود تعظیم کنند.
  • - the conquered army
  • - ارتش شکست‌خورده
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد conquered

 1. verb Take possession of by force, as after an invasion
  Synonyms: defeated, vanquished, won, licked, overcome, whipped, surmounted, subjugated, subdued, routed, seized, succeeded, curbed, aced, triumphed, mastered, tamed, trimmed, worsted, prevailed, overthrown, overpowered, bested, occupied, captured, humbled, beaten, downed, inhibited, daunted, crushed, creamed, clobbered, checkmated, annexed, acquired, achieved, suppressed, appropriated
  Antonyms: failed, lost, retreated, succumbed, yielded, surrendered
 2. verb Winning; obtain
  Synonyms: overcome, captured, surmounted
  Antonyms: surrendered, forfeited, lost
 3. verb To defeat in war:
  Synonyms: defeated

ارجاع به لغت conquered

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «conquered» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/conquered

لغات نزدیک conquered

پیشنهاد بهبود معانی