فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Differently

ˈdɪfrəntli ˈdɪfrəntli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adverb B1
    ( otherwise =) به‌طریق دیگر، به‌طور متفاوت
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد differently

  1. adverb in another way; otherwise
    Synonyms: abnormally, adversely, antagonistically, antithetically, asymmetrically, conflictingly, contradictorily, contrarily, contrastingly, contrastively, discordantly, disparately, dissimilarly, distinctively, divergently, diversely, hostilely, in a different manner, incompatibly, incongruously, individually, negatively, nonconformably, on the contrary, on the other hand, oppositely, poles apart, separately, uniquely, unorthodoxly, unusually, variously, vice versa

لغات هم‌خانواده differently

ارجاع به لغت differently

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «differently» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/differently

لغات نزدیک differently

پیشنهاد بهبود معانی