با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Differentiate

ˌdɪfəˈrenʃieɪt ˌdɪfəˈrenʃieɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  differentiated
 • شکل سوم:

  differentiated
 • سوم شخص مفرد:

  differentiates
 • وجه وصفی حال:

  differentiating
 • verb - transitive verb - intransitive
  فرق گذاشتن، فرق قائل شدن، دیفرانسیل تشکیل دادن
 • verb - transitive verb - intransitive
  مشتق گرفتن، فرق گذاشتن
  • - The qualities that differentiated her.
  • - ویژگی‌هایی که او را دگرسان (متفاوت) می‌کرد.
  • - Can you differentiate between these two colors?
  • - آیا می‌توانی این دو رنگ را از هم تشخیص بدهی؟
  • - This carpet's design differentiates it from the others.
  • - طرح این فرش آن را از سایر فرش‌ها متمایز می‌کند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد differentiate

 1. verb make a distinction
  Synonyms: antithesize, characterize, comprehend, contrast, demarcate, discern, discrepate, discriminate, extricate, individualize, individuate, know, know what’s what, mark, mark off, redline, separate, set apart, set off, sever, severalize, split hairs, tell apart, understand
  Antonyms: associate, confuse, connect, group, link, mix up
 2. verb change; make different
  Synonyms: adapt, alter, assort, convert, diversify, mismatch, mismate, modify, transform, variegate, vary
  Antonyms: allow, leave

لغات هم‌خانواده differentiate

ارجاع به لغت differentiate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «differentiate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/differentiate

لغات نزدیک differentiate

پیشنهاد و بهبود معانی