با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Discriminate

dɪˈskrɪməneɪt dɪˈskrɪməneɪt dɪˈskrɪməneɪt dɪˈskrɪməneɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  discriminated
 • شکل سوم:

  discriminated
 • سوم شخص مفرد:

  discriminates
 • وجه وصفی حال:

  discriminating
 • verb - transitive verb - intransitive adjective adverb
  تبعیض قائل شدن، با نشانه‌های مشخص ممتاز کردن
  • - He cannot discriminate between the tastes of these two kinds of tea.
  • - او نمی‌تواند فرق بین مزه‌ی این دو نوع چای را تشخیص بدهد.
  • - Colorblind people do not have the ability to discriminate colors.
  • - اشخاص کوررنگ قدرت تمیز دادن رنگ‌ها را ندارند.
  • - Red feathers are the discriminating marks of these birds.
  • - پرهای قرمز صفت مشخصه‌ی این پرندگان است.
  • - to discriminate on the basis of race, religion, or gender
  • - برپایه‌ی نژاد یا مذهب یا جنسیت تبعیض قائل شدن
  • - to discriminate against someone
  • - علیه کسی تبعیض قایل شدن
  • - to discriminate in favor of someone
  • - به نفع (برله) کسی تبعیض قایل شدن
  • - discriminate customers who demand the best products
  • - مشتریان فرورشناس که طالب بهترین کالاها هستند
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد discriminate

 1. verb show prejudice
  Synonyms: be bigot, be partial, contradistinguish, disfavor, favor, hate, incline, judge, segregate, separate, set apart, show bias, single out, treat as inferior, treat differently, victimize
 2. verb differentiate, distinguish
  Synonyms: assess, collate, compare, contradistinguish, contrast, difference, discern, discrepate, evaluate, extricate, judge, know, know what’s what, make out, note, perceive, remark, segregate, separate, sever, severalize, sift, specify, split hairs, tell apart, tell the difference
  Antonyms: confuse, mix up

لغات هم‌خانواده discriminate

ارجاع به لغت discriminate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «discriminate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/discriminate

لغات نزدیک discriminate

پیشنهاد و بهبود معانی