به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flexibility

ˌfleksəbɪləti ˌfleksəbɪləti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  flexibilities

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun uncountable B2
  انعطاف، انعطاف‌پذیری، قابلیت انعطاف
  • - flexibility in a changing market
  • - انعطاف‌پذیری در بازاری متغیر
  • - The flexibility of my work schedule allows me to take time off whenever I need it.
  • - انعطاف‌پذیری برنامه‌ی کاری‌ام به من این امکان را می‌دهد که هر موقع نیاز داشته باشم، به مرخصی بروم.
 • noun uncountable
  قابلیت خمیدگی، خمش، نرمی، انعطاف‌پذیری
  • - Yoga helps improve flexibility and range of motion in the body.
  • - یوگا به بهبود انعطاف‌پذیری و دامنه‌ی حرکت بدن کمک می‌کند.
  • - Stretching exercises can help improve flexibility.
  • - تمرین‌های کششی می‌تواند به افزایش انعطاف‌پذیری کمک کند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flexibility

 1. noun elasticity, adaptability
  Synonyms: adjustability, affability, complaisance, compliance, docility, extensibility, flaccidity, flexibleness, give, limberness, litheness, plasticity, pliability, pliancy, resilience, springiness, suppleness, tensility, tractability
  Antonyms: constraint, inelasticity, inflexibility, resistance

لغات هم‌خانواده flexibility

ارجاع به لغت flexibility

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flexibility» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flexibility

لغات نزدیک flexibility

پیشنهاد بهبود معانی