فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Floating

ˈfloʊt̬ɪŋ ˈfləʊtɪŋ
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  floated
 • شکل سوم:

  floated
 • سوم شخص مفرد:

  floats

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective
  شناور
 • شناور، شناوری، متحرک بر روی آب، مواج، فاقد وسیله اتصال (درمورد استخوان جناغ سینه)، جابه‌جا شده، متغیر
  • - the floating particles in the air
  • - ذرات شناور (معلق) در هوا
  • - floating rumors
  • - شایعات جاری
  • - floating capital
  • - سرمایه‌ی در گردش
  • - a floating kidney
  • - کلیه‌ی متحرک
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد floating

 1. adjective buoyant
  Synonyms: hollow, unsinkable, nonsubmersible, light, swimming, inflated, sailing, soaring, wafting, volatile, loose, free, unsubstantial, hovering, unattached
  Antonyms: heavy, submerged, sunk

Collocations

ارجاع به لغت floating

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «floating» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/floating

لغات نزدیک floating

پیشنهاد بهبود معانی