«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

Noun معنی

 • American English phonetic: naʊn
 • British English phonetic: naʊn
 • (Noun) اسم، نام، موصوف
  • - proper noun
  • - اسم خاص
  • - collective noun
  • - اسم جمع
  • - common noun
  • - اسم عام
  مشاهده نمونه جمله بیشتر

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator