فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Palm

pɑːm / / pɑːlm pɑːm
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  palms

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable C2
  کف دست انسان
 • noun verb - transitive countable
  نخل، نخل خرما، نشانه‌ی‌ پیروزی، کامیابی، کف پای پستانداران، کف هرچیزی، پهنه، وجب، با کف دست لمس کردن، کش رفتن، رشوه دادن
  • - a glove with a soft leather palm
  • - یک دستکش که کف آن از چرم نرم است
  • - to palm a card
  • - ورق بازی را در دست پنهان کردن
  • - trashy goods fit only to be palmed on the unwary
  • - کالاهای بنجل که فقط می‌شد آن‌ها را به اشخاص ناآگاه قالب کرد
  • - He tried to palm off his nag as a racehorse.
  • - او کوشید که یابوی خود را به‌عنوان اسب مسابقه قالب کند.
  • - He palmed off his own brother by fabricating lies.
  • - برادر خودش را با دروغ بافی اغفال کرد.
  • - In the villages of Arak he palmed himself off as a medical doctor.
  • - در دهات اراک خود را به عنوان پزشک جا می‌زد.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد palm

 1. noun An award for winning a championship or commemorating some other event
  Synonyms: areca, betel, palm-tree, decoration, nipa, pale, laurel-wreath, talipot, thin, medal, wan, white, medallion, ribbon
 2. noun The inner surface of the hand from the wrist to the base of the fingers
  Synonyms: thenar
 3. verb Touch, lift, or hold with the hands
  Synonyms: handle

Phrasal verbs

 • date palm

  درخت خرما، نخل

 • palm off

  1- (به کسی) قالب کردن، چپاندن، انداختن

  2- گول زدن، اغفال کردن

  3- (به‌ویژه خود را) جا زدن

Collocations

Idioms

ارجاع به لغت palm

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «palm» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/palm

لغات نزدیک palm

پیشنهاد بهبود معانی